Municipal party programs for the Hague parties.

* Christen Democratisch Appel
* Democraten 66
* Groen Links
* Groep de Mos
* Groep Ter Linden
* Haagse Stadspartij
* Islam Democraten Den Haag
* Partij van de Eenheid
* Partij van de Dieren
* Partij van de Vrijheid
* Politieke Partij Scheveningen
* Partij van de Arbeid
* Socialistische Partij
* Vereniging voor Vrijheid en Democratie