BREIN versus XS4All: Verplaats de RIR’s naar IJsland

Vandaag heeft BREIN in de rechtbank te Den Haag een circus opgevoerd met als doel The Pirate Bay te censureren.

Nu heeft u al jaren verhalen mogen lezen, die wat betreft diepgang vrijwel allen ten faveure van BREIN zijn opgesteld. Helaas ging zelfs XS4ALL/Ziggo vandaag mee in de stroomversnelling van de Amerikaanse auteursrechtmonopolisten. Omdat u overal onzin te lezen krijgt, legt de Piratenpartij u uit waar het echt om draait, en hoe de toekomst er uit zal zien.

Voordat we het compleet kunnen begrijpen, zijn er drie punten die wij eerst moeten uitleggen.

– De rol van de Internationale politieke gemeenschap
– Wie en wat ICANN is.
– En tot slot wie en wat RIR’s, en in het speciaal RIPE zijn.

Veel politiek beleid word tegenwoordig buiten de controle van de democratie om bepaald.

Nu doelen wij hiermee niet direct op zelfregulering van de (internet) industrie, maar meer op post-democratische instituten zoals bijvoorbeeld de ITU, wat een onderdeel van de Verenigde Naties is. Binnen dit orgaan is men al jaren lang aan het bekokstoven over hoe ze het internet de nek om kunnen draaien; territorialiseren en militariseren. Zoals men aan het einde van dit jaar in Iran al van plan is ten einde hun “communicatie en handelsrelaties met de wereld te verbeteren”.

Vervolgens hebben wij het ICANN, “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”. Strict formeel een non-profit organisatie die is belast met het maken van zogenaamde “Top level domains” en het uitgeven van IP-blokken. Ooit een top organisatie, maar het feit dat dit bedrijf effectief een onderdeel is van het Amerikaanse ministerie van Handel is de laatste jaren steeds duidelijker geworden gezien ze steeds vaker beleid uitvoeren die het bestaan van het internet ondermijnen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de invoering van het .XXX top level domain welke de deur open zet voor censuur, en een “Walled Garden” internet zodat bijna iedere staat dat voor zichzelf ingesteld wenst te zien, maar tegelijk niet voor andere staten.

Vervolgens hebben wij de RIR’s, om het gemakkelijk te houden leg ik uit hoe slechts 1 van de zogenaamde RIR’s werkt; RIPE. Onder te verdelen in Réseaux IP Européens , en RIPE NCC(5), Network Coördination Centre. Er zijn op deze wereld in totaal 5 RIR’s verantwoordelijk voor het “beheer van het internet”. RIPE is verantwoordelijk voor ons deel van de wereld, en is *helaas* in Amsterdam gevestigd. Als gevolg hiervan valt het onder Nederlandse jurisdictie, en kan de Nederlandse rechter dictator over grofweg 1/5e van het Internet spelen. Oftewel: 1 incompetente rechter kan de handelingen van Mubarak in Egypte overschaduwen.

Slechts weken geleden heeft de Nederlandse Politie RIPE gedicteerd blokken IP adressen te bevriezen, en hiermee is een precedent geschapen. De gevestigde politiek is hier van op de hoogte, maar houd overwegend zijn mond dicht en is daarmee medeschuldig aan de huidige ontwikkelingen. Terwijl deze ontwikkelingen over de jaren zichzelf langzaam hebben kunnen ontplooien en verankeren nadert de tijd voor de vijanden van het internet om hier op te kapitaliseren.

Deze ochtend hebben wij in de zaak TPB versus XS4ALL/Ziggo mooie betogen mogen aanhoren vanuit een populistische ivoren toren. Iedereen begrijpt inmiddels wat “netwerkneutraliteit” inhoudt, maar niemand lijkt te begrijpen dat de rechtszaak een frontale aanval op het internet betreft, en verstrekkende gevolgen kan hebben voor iedere internet bewoner op deze wereld. Men heeft namelijk gesteld geen genoegen te nemen met DNS blokkades, maar wil aan het beheer van IP adressen gaan rommelen.

Gezien de gemiddelde rechter het niveau van de gemiddelde digibeet niet ontstijgt, en xs4all vrolijk op de golven van de dag mee dobbert, ziet de toekomst voor het vrije woord, de democratie en de randvoorwaarden hiervoor er niet goed uit.

Ooit heeft de bevolking een vuist gemaakt tegen landeigenaren, en een einde gemaakt aan de soevereine aristocratie. Op een gelijke manier zouden internet bewoners nu in opstand moeten komen tegen de aristocraten van het internet, de BREIN en Staten van vandaag de dag. De burgerlijke ongehoorzaamheid die wij vandaag de dag op het internet kunnen aanschouwen zou een signaal aan de wetgever moeten zijn, maar net als in de geschiedenis reageert de macht middels het invoeren van steeds gewelddadigere en draconische maatregelen tegen het volk, teneinde haar macht te behouden en uit te breiden.

Het is evident dat de Nederlandse staat niet om kan gaan met zijn verantwoordelijkheid, en de zogenaamde volksvertegenwoordiging niet over de competenties beschikt de geschillen van vandaag de dag op een verantwoorde wijze te balanceren.

Daarom zou het beter zijn de kaasschaaf uit de hand van de kleuter te halen, en over te dragen aan een land zoals bijvoorbeeld Ijsland, waar initiatieven zoals IMMI aantonen dat men beter begrijpt waar men mee bezig is, en wat het effect op de toekomst is.


If you have any comments please email me

Check out my Disparity SCOOP.IT, respectively my Oil Versus SSPS SCOOP.IT.